Nhà trọ chú Ngĩa

Địa chỉ: 86 Đinh Công Tráng, TP. Kon Tum

Điện thoại:0905.459.390 - 0932.402.699

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 160