Nhà trọ Cô Thu

Địa chỉ: 09 Võ Văn Dũng, TP. Kon Tum

Điện thoại:0934.819.097

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 639