Nhà trọ Giang Thanh

Địa chỉ: 06 Tuệ Tĩnh, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.912.759

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 551