Phòng khám Mắt BS. Dương Thanh Liêm

Địa chỉ: 222A Phan Chu Trinh, TP. KonTum

Điện thoại:0603.863.813 - 0905.367.623

Ngày cập nhật: 13-05-2017

Lượt xem: 234