Phòng khám ngoài giờ

Địa chỉ: 580 Trần Phú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0984.899.808 - 0986.012.900

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 120

BS. Mỹ - BS. Thoa