Phòng khám nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ: 36 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.868.648

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 383