Phòng khám nội tổng hợp ( BS. Hà )

Địa chỉ: 54 Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tu

Điện thoại:0603.822.094

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 114