Phòng Khám Nội Tổng Hợp BS.Đà

Địa chỉ: 72 Hoàng Văn Thụ, TP. KonTum

Điện thoại:0603.864.320 - 0905.189.977

Ngày cập nhật: 13-05-2017

Lượt xem: 217