Quán Ánh Dương

Địa chỉ: 232 Trần Phú, TP. Kon Tum

Điện thoại:0982.221.395

Ngày cập nhật: 03-05-2017

Lượt xem: 558