Quán Hải sản 12h

Địa chỉ: 24 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.862.650

Ngày cập nhật: 03-05-2017

Lượt xem: 442