Quán Tây Nguyên

Địa chỉ: 98 Đào Duy Từ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0985.153.647

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 431