Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Việt Trung

Địa chỉ: 30 Hoàng Thị Loan, TP. Kon Tum

Điện thoại:01215.615.679

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 755