Sân cầu lông Trường Cao Sư Phạm Kon Tum

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ ,TP. Kon Tum

Điện thoại:

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 366