Tiệm điện Như Quỳnh

Địa chỉ: 115 (cũ) Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum

Điện thoại:0602. 212.068

Ngày cập nhật: 04-05-2017

Lượt xem: 404