Tiệm vàng Kim Hải

Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.862.324

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 370