Tiệm vàng Ngọc Trang

Địa chỉ: 391 Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0603.823.356

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 125