Trà sữa Chong Chóng

Địa chỉ: 474 Hùng Vương, TP Kon Tum

Điện thoại:0915.810.090

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 411