Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đắk Glei

Địa chỉ: Thôn 14A, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 126