Trung tâm bóng đá mini Trường Chinh

Địa chỉ: 07 Trần Phú, TP. Kon Tum

Điện thoại:0905.857.009 - 0606.287.009

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 548