Trung tâm điện máy Ngọc Cảnh

Địa chỉ: 46 Chu Văn An, Huyện Đắk Hà, TP. Kon Tum

Điện thoại:0972.488.361

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 194