Trung tâm Pha màu VLXD Ngọc Khoa

Địa chỉ: 403 Urê, TP. Kon Tum

Điện thoại:0966.579.753

Ngày cập nhật: 09-05-2017

Lượt xem: 226