Trung tâm viễn thông Đăk Tô

Địa chỉ: Khối 10, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0603.831.101

Ngày cập nhật: 15-05-2017

Lượt xem: 233