Trung tâm y tế dự phòng

Địa chỉ: 405 Bà Triệu, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.862.535

Ngày cập nhật: 11-05-2017

Lượt xem: 199