Trung tâm y tế huyện Đắk Glei

Địa chỉ: Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:0603.833.232

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 169