Trường cao đẳng kinh tế-kĩ thuật KonTum

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, TP. KonTum

Điện thoại:0603.869.865

Ngày cập nhật: 17-04-2017

Lượt xem: 473