Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 347 Bà Triệu, TP. Kon Tum

Điện thoại:0603.867.578 - 0603.864.801

Ngày cập nhật: 08-05-2017

Lượt xem: 394