Xí nghiệp Tiến Sỹ

Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:060.833.147

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 149