Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến

Địa chỉ: 14A Đăk Pét, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại:060.833.144

Ngày cập nhật: 17-05-2017

Lượt xem: 149