Thanh Lí Máy Lọc Nước Công Nghệ RO

Ngày đăng: 20-09-2017

Lượt xem: 197

Máy Lọc Nước Công Nghệ RO Hãng AQUA

 

Chất lượng đạt tiêu chuẩn, Chạy tốt

Máy sử dụng hơn 5 tháng, Mới 98%

Giả cả thỏa thuận

 

SĐT: 0941 356 709