Tuyển Sinh Các Em Khiếm Thính - Các Em Chậm Nói

Ngày đăng: 24-08-2017

Lượt xem: 196

Trường Chuyên Biệt Hy Vọng Tuyển Sinh

 

- Các Em Khiếm Thính (không nghe được, không nói được)

- Các Em Chậm Nói

 Trường Chuyên Biệt Hy Vọng giáo dục và dạy dỗ giúp các em nói được và phát âm rõ hơn.

 

Địa chỉ: 173 Thi Sách, Tp Kon Tum

SĐT:  0901 931 933