Nguyễn Đình Lực

Địa chỉ: 04 Nguyễn Khuyến Tổ 4 Phường Thắng Lợi TP Kon Tum

Điện thoại: 0359959091

Email: lucnguyen0905151617@gmail.com

Ngày sinh: 1998-01-20

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: THPT

Chuyên ngành: Bán Hàng

Ngày đăng: 20-03-2021 475 lượt xem

Học vấn:

Trung học phổ thông


Mong muốn:

Đi làm shipper


Kinh nghiệm:

1

Ứng Viên Liên Quan
Trần Mạnh Thành
Trần Mạnh Thành
Ngày sinh: 12-12-2002
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Minh Huy
Trần Minh Huy
Ngày sinh: 01-05-1998
Trình độ: 10/12
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 09-11-1994
Trình độ: Trung Cấp Y
Năm kinh nghiệm: 2
Võ Thị Anh Thư
Võ Thị Anh Thư
Ngày sinh: 06-05-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Thị Việt Trinh
Nguyễn Thị Việt Trinh
Ngày sinh: 08-08-1996
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm