Trần Quang Tưởng

Địa chỉ: Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0865.018.858

Email: Không có

Ngày sinh: 1992-05-05

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ: 8/12

Chuyên ngành: Vận tải - Lái xe

Ngày đăng: 08-05-2020 280 lượt xem

Học vấn:

- Trình độ 8/12

- Có bằng C lái xe


Mong muốn:

- Mong muốn được làm lái xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ xe văn phòng hoặc xe tải loại nhẹ


Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm 3 năm lái xe 

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Thanh Linh
Nguyễn Thanh Linh
Ngày sinh: 10-04-2000
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 1
Trần quốc tuấn
Trần quốc tuấn
Ngày sinh: 14-11-1991
Trình độ: Sơ cấp
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn bá lộc
Nguyễn bá lộc
Ngày sinh: 10-11-1998
Trình độ: Thpt
Năm kinh nghiệm: 1
Thái Văn Bình
Thái Văn Bình
Ngày sinh: 05-11-1996
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn hữu sang
Nguyễn hữu sang
Ngày sinh: 20-04-1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 10
Huỳnh Văn Cư
Huỳnh Văn Cư
Ngày sinh: 02-05-1990
Trình độ: Phổ thông trung học
Năm kinh nghiệm: 5
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 17-09-1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 6
Thái Văn Lạc
Thái Văn Lạc
Ngày sinh: 14-04-1992
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Trọng Nguyễn
Lê Trọng Nguyễn
Ngày sinh: 18-10-1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thanh Thanh
Phạm Thanh Thanh
Ngày sinh: 24-11-1996
Trình độ: Cấp 3
Năm kinh nghiệm: 2
Tuvan
Tuvan
Ngày sinh: 09-09-1993
Trình độ: Chạy nhiều xe chủ yếu là chạy taxi
Năm kinh nghiệm: 2
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: 09-04-1979
Trình độ: E
Năm kinh nghiệm: 18
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: 09-04-1979
Trình độ: Bằng E
Năm kinh nghiệm: 18
Lê trọng nguyễn
Lê trọng nguyễn
Ngày sinh: 18-10-1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Ngọc tuấn
Nguyễn Ngọc tuấn
Ngày sinh: 01-11-1990
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thế Đoan
Nguyễn Thế Đoan
Ngày sinh: 31-07-1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Trọng Nhân
Trần Trọng Nhân
Ngày sinh: 16-05-1994
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 2
Từ văn
Từ văn
Ngày sinh: 09-09-1993
Trình độ: Đã chạy taxi
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Văn Tuấn
Phạm Văn Tuấn
Ngày sinh: 06-02-1993
Trình độ: Bằng C
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 03-03-1986
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn Bá Trường Thịnh
Nguyễn Bá Trường Thịnh
Ngày sinh: 18-04-1996
Trình độ: 8/12
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm