Vũ Huy Toàn

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Đăk Mar - Đăk Hà - Kon Tum

Điện thoại: 0917.267.682

Email: huytoanvu@gmail.com

Ngày sinh: 1988-05-16

Kinh nghiệm: 10 năm

Trình độ: Chuyên ngành Kế Toán

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Ngày đăng: 06-01-2021 795 lượt xem

Học vấn:

- Trình độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trường Đại học Nha Trang chuyên ngành Kế Toán.

 


Mong muốn:

- Mong muốn nhận thêm 1 số công ty để làm thêm hoặc có doanh nghiệp lớn nào thì mình xin việc


Kinh nghiệm:

- 10 năm làm kế toán;

- 06 năm làm kế toán tổng hợp.

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Thành Đồng
Nguyễn Thành Đồng
Ngày sinh: 09-21-1994
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Đào Thị Thúy Hằng
Đào Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 13-08-1997
Trình độ: Chuyên ngành kế toán
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Đức Duy
Lê Đức Duy
Ngày sinh: 05-10-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Tô Thị Ngọc Anh
Tô Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
nguyễn thành đồng
nguyễn thành đồng
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Minh Hiệp
Đặng Minh Hiệp
Ngày sinh: 01-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mai Trâm
Nguyễn Thị Mai Trâm
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Đào Thị Duyên Thảo
Đào Thị Duyên Thảo
Ngày sinh: 08-04-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Thị Ngọc Trâm
Đặng Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 15-06-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Xuân Tài
Nguyễn Xuân Tài
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Ngày sinh: 15-11-1979
Trình độ: trung cấp
Năm kinh nghiệm: 12
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 20-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Hà Giang
Hà Giang
Ngày sinh: 15-09-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 22-05-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Trường Thạnh
Nguyễn Trường Thạnh
Ngày sinh: 24-05-1994
Trình độ: Nhân viên
Năm kinh nghiệm: 1
Hoàng Thị Hồng Dung
Hoàng Thị Hồng Dung
Ngày sinh: 17-04-1995
Trình độ: Kế toán - Kiểm toán
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Huế
Nguyễn Thị Huế
Ngày sinh: 10-10-1988
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 6
Đỗ Thị Quế Hương
Đỗ Thị Quế Hương
Ngày sinh: 19-05-1989
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lương Thị Nhung
Lương Thị Nhung
Ngày sinh: 22-04-1994
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Tính
Nguyễn Thị Tính
Ngày sinh: 18-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Huỳnh Thị Nhựt
Huỳnh Thị Nhựt
Ngày sinh: 22-12-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Hương Xuân
Nguyễn Hương Xuân
Ngày sinh: 18-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm