Đỗ Công Hưng
Đỗ Công Hưng
Ngày sinh: 15-02-1996
Trình độ: Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật quân sự, chuyên ngành Công nghệ thông tin
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Ngọc tân
Nguyễn Ngọc tân
Ngày sinh: 20-07-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Ngày sinh: 26-03-1987
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 14-04-1988
Trình độ: Chuyên viên lập trình - Quản trị dự án
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Thao
Nguyễn Thị Thao
Ngày sinh: 04-06-1988
Trình độ: kỹ sư
Năm kinh nghiệm: 8
Đăng tin việc làm