Trịnh Văn Dũng
Trịnh Văn Dũng
Ngày sinh: 09-09-1990
Trình độ: Cao Đẳng Kỹ Thuật Điện
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 07-05-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam
Ngày sinh: 17-09-1995
Trình độ: Trung Cấp Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyenvanthang
Nguyenvanthang
Ngày sinh: 31-01-1994
Trình độ: Trung học phổ thông
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Ngày sinh: 18-01-1994
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Lê hoàng vũ
Lê hoàng vũ
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Minh Đức
Trần Minh Đức
Ngày sinh: 07-11-1996
Trình độ: ĐẠI HỌC
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Phú Thuật
Nguyễn Phú Thuật
Ngày sinh: 20-11-1984
Trình độ: Cao Đẳng Công Nghiệp Điện
Năm kinh nghiệm: 7
Đăng tin việc làm