Trịnh Văn Dũng
Trịnh Văn Dũng
Ngày sinh: --09/09/1990
Trình độ: Cao Đẳng Kỹ Thuật Điện
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyenvanthang
Nguyenvanthang
Ngày sinh: --31/01/1994
Trình độ: Trung học phổ thông
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Đình Vũ
Bùi Đình Vũ
Ngày sinh: --18/01/1994
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Minh Đức
Trần Minh Đức
Ngày sinh: --07/11/1996
Trình độ: ĐẠI HỌC
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm