Nguyễn Ngô Huyền Diệu
Nguyễn Ngô Huyền Diệu
Ngày sinh: 18-05-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Tô Thành Công
Tô Thành Công
Ngày sinh: 26-05-1986
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 9
Lâm Kim Ngân
Lâm Kim Ngân
Ngày sinh: 29-07-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Vi Văn Tình
Vi Văn Tình
Ngày sinh: 06-05-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 25-05-1994
Trình độ: Giáo viên mầm non
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Tuyết Như
Phạm Thị Tuyết Như
Ngày sinh: 19-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 30-03-1984
Trình độ: cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Thị Quỳnh Như
Trần Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 20-12-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Thu
Trần Thị Thu
Ngày sinh: 06-09-1995
Trình độ: Sư phạm Vật lí
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 29-07-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Ánh Nguyệt
Trần Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh: 10-01-1990
Trình độ: Đại học sư phạm
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Hằng Nhật
Lê Hằng Nhật
Ngày sinh: 10-04-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
Ngày sinh: 18-06-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Thái Thị Vân Kiều
Thái Thị Vân Kiều
Ngày sinh: 23-09-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Nguyễn Phương Dung
Trần Nguyễn Phương Dung
Ngày sinh: 28-10-1992
Trình độ: Đại học sư phạm
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Thị Ngân Điệp
Lê Thị Ngân Điệp
Ngày sinh: 03-06-1996
Trình độ: Đại học Chính quy. Gia sư cho học sinh tiểu học.
Năm kinh nghiệm: 4
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh: 18-01-1988
Trình độ: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIỂU HỌC
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Ngày sinh: 04-01-1994
Trình độ: Sư Phạm Toán
Năm kinh nghiệm: 1
Thái Phan Minh Huy
Thái Phan Minh Huy
Ngày sinh: 26-11-1985
Trình độ: Thạc sỹ
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-06-1991
Trình độ: Cao Đẳng Sư Phạm Hóa - Sinh
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm