Y Duyệt
Y Duyệt
Ngày sinh: 08-06-1999
Trình độ: Dịch vụ pháp lý (hệ Cao Đẳng)
Năm kinh nghiệm: 0
Bùi Thị Phương Anh
Bùi Thị Phương Anh
Ngày sinh: 25-03-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 4
Lò Hiếu Nghĩa
Lò Hiếu Nghĩa
Ngày sinh: 24-02-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phan Đình Vượng
Phan Đình Vượng
Ngày sinh: 27-09-1981
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Doãn Tiến Tuấn
Doãn Tiến Tuấn
Ngày sinh: 01-05-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Minh Cường
Phạm Minh Cường
Ngày sinh: 28-04-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-10-1990
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Ngọc Lệ Quyên
Nguyễn Ngọc Lệ Quyên
Ngày sinh: 02-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm