Nguyễn Thành Đồng
Nguyễn Thành Đồng
Ngày sinh: 09-21-1994
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Đào Thị Thúy Hằng
Đào Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 13-08-1997
Trình độ: Chuyên ngành kế toán
Năm kinh nghiệm: 0
Vũ Huy Toàn
Vũ Huy Toàn
Ngày sinh: 16-05-1988
Trình độ: Chuyên ngành Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 10
Lê Đức Duy
Lê Đức Duy
Ngày sinh: 05-10-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Tô Thị Ngọc Anh
Tô Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
nguyễn thành đồng
nguyễn thành đồng
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Minh Hiệp
Đặng Minh Hiệp
Ngày sinh: 01-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mai Trâm
Nguyễn Thị Mai Trâm
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Đào Thị Duyên Thảo
Đào Thị Duyên Thảo
Ngày sinh: 08-04-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Thị Ngọc Trâm
Đặng Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 15-06-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Xuân Tài
Nguyễn Xuân Tài
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Ngày sinh: 15-11-1979
Trình độ: trung cấp
Năm kinh nghiệm: 12
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 20-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Hà Giang
Hà Giang
Ngày sinh: 15-09-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 22-05-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Trường Thạnh
Nguyễn Trường Thạnh
Ngày sinh: 24-05-1994
Trình độ: Nhân viên
Năm kinh nghiệm: 1
Hoàng Thị Hồng Dung
Hoàng Thị Hồng Dung
Ngày sinh: 17-04-1995
Trình độ: Kế toán - Kiểm toán
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Huế
Nguyễn Thị Huế
Ngày sinh: 10-10-1988
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 6
Đỗ Thị Quế Hương
Đỗ Thị Quế Hương
Ngày sinh: 19-05-1989
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lương Thị Nhung
Lương Thị Nhung
Ngày sinh: 22-04-1994
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Tính
Nguyễn Thị Tính
Ngày sinh: 18-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Huỳnh Thị Nhựt
Huỳnh Thị Nhựt
Ngày sinh: 22-12-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Hương Xuân
Nguyễn Hương Xuân
Ngày sinh: 18-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm