Cao Nguyên Cương
Cao Nguyên Cương
Ngày sinh: 09-10-1992
Trình độ: Đại Học chính quy chuyên ngành Xây Dựng Cầu Đường
Năm kinh nghiệm: 2
Đỗ Hữu Định
Đỗ Hữu Định
Ngày sinh: 13-12-1994
Trình độ: Đại học chính quy
Năm kinh nghiệm: 0
nguyễn quốc ti
nguyễn quốc ti
Ngày sinh: 19-11-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 26-03-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Chí Cường
Nguyễn Chí Cường
Ngày sinh: 31-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Vũ Bằng Việt
Vũ Bằng Việt
Ngày sinh: 21-04-1987
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Trương Công Phú
Trương Công Phú
Ngày sinh: 20-06-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Đăng Thực
Trương Đăng Thực
Ngày sinh: 27-01-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Trương Đăng Hòa
Trương Đăng Hòa
Ngày sinh: 20-11-1983
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 10
Trương Thành
Trương Thành
Ngày sinh: 10-08-1990
Trình độ: Kĩ sư cầu đường
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm