Hà Văn Cấp
Hà Văn Cấp
Ngày sinh: --6/3/1992
Trình độ: Lâm Sinh
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: --22/04/1990
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 6
Hà Thanh Nguyên
Hà Thanh Nguyên
Ngày sinh: --18/07/1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Ngô Thị Hải
Ngô Thị Hải
Ngày sinh: --10/10/1991
Trình độ: Kĩ sư chế biến thủy sản
Năm kinh nghiệm: 4
lê thị thu thúy
lê thị thu thúy
Ngày sinh: --08/11/1995
Trình độ: đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Thành Thật
Phạm Thành Thật
Ngày sinh: --25/07/1988
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị vân
Lê Thị vân
Ngày sinh: --10/06/1990
Trình độ: QC, QA
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm