Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 22-04-1990
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 6
Hà Thanh Nguyên
Hà Thanh Nguyên
Ngày sinh: 18-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Xuân Hiếu
Nguyễn Xuân Hiếu
Ngày sinh: 26-02-1991
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Võ Hoàng Hiếu
Nguyễn Võ Hoàng Hiếu
Ngày sinh: 15-02-1991
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 6
Ngô Thị Hải
Ngô Thị Hải
Ngày sinh: 10-10-1991
Trình độ: Kĩ sư chế biến thủy sản
Năm kinh nghiệm: 4
lê thị thu thúy
lê thị thu thúy
Ngày sinh: 08-11-1995
Trình độ: đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Thành Thật
Phạm Thành Thật
Ngày sinh: 25-07-1988
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị vân
Lê Thị vân
Ngày sinh: 10-06-1990
Trình độ: QC, QA
Năm kinh nghiệm: 3
Đinh Thị Quyên
Đinh Thị Quyên
Ngày sinh: 06-01-1991
Trình độ: Kĩ sư chế biến thủy sản
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm