Lê Phụng Thiên Thi
Lê Phụng Thiên Thi
Ngày sinh: 20-08-1986
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Tiến Hạnh
Nguyễn Tiến Hạnh
Ngày sinh: 29-06-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm