Y Phùng
Y Phùng
Ngày sinh: --2000/15/12
Trình độ: Trung học cơ sở
Năm kinh nghiệm: 0
A Ngước
A Ngước
Ngày sinh: 11-10-2001
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 22-04-1990
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 6
Cao Thị Thủy
Cao Thị Thủy
Ngày sinh: 10-08-1994
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Quang Tưởng
Trần Quang Tưởng
Ngày sinh: 05-05-1992
Trình độ: 8/12
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thanh Linh
Nguyễn Thanh Linh
Ngày sinh: 10-04-2000
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trọng Hiệp
Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày sinh: 03-02-1997
Trình độ: 10/12
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Việt Trinh
Nguyễn Thị Việt Trinh
Ngày sinh: 08-08-1996
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Văn Tiến
Huỳnh Văn Tiến
Ngày sinh: 10-01-1985
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 1
Đoàn Xuân Minh
Đoàn Xuân Minh
Ngày sinh: 06-05-1993
Trình độ: Tốt Nghiệp THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Thị Tuyết Vy
Lê Thị Tuyết Vy
Ngày sinh: 04-09-1998
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 0
Y Lâm
Y Lâm
Ngày sinh: 05-09-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Võ Thị Tuyết Sang
Võ Thị Tuyết Sang
Ngày sinh: 1976-05-01
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Hvina Ksor
Hvina Ksor
Ngày sinh: 15-07-1991
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Xuân Diễm
Nguyễn Thị Xuân Diễm
Ngày sinh: 10-12-1989
Trình độ: Tốt Nghiệp THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Bùi Thị Phương Anh
Bùi Thị Phương Anh
Ngày sinh: 25-03-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 4
Trịnh Thị Kim Thư
Trịnh Thị Kim Thư
Ngày sinh: 01-04-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Trần quốc tuấn
Trần quốc tuấn
Ngày sinh: 14-11-1991
Trình độ: Sơ cấp
Năm kinh nghiệm: 7
Hà Thanh Nguyên
Hà Thanh Nguyên
Ngày sinh: 18-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Bùi Văn Đạt
Bùi Văn Đạt
Ngày sinh: 10-10-1983
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 10
Nguyễn Viết Hiền
Nguyễn Viết Hiền
Ngày sinh: 27-02-1997
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Đức Duy
Lê Đức Duy
Ngày sinh: 05-10-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 06-04-2003
Trình độ: Nghĩ Học Năm Lớp 6
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Triều
Nguyễn Triều
Ngày sinh: 27-06-1987
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn bá lộc
Nguyễn bá lộc
Ngày sinh: 10-11-1998
Trình độ: Thpt
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An
Ngày sinh: 03-09-2004
Trình độ: Trung học
Năm kinh nghiệm: 0
Thái Văn Bình
Thái Văn Bình
Ngày sinh: 05-11-1996
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn hữu sang
Nguyễn hữu sang
Ngày sinh: 20-04-1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 10
Phạm Hoàng Tùng
Phạm Hoàng Tùng
Ngày sinh: 07-07-2003
Trình độ: Trung Học Cơ Sở
Năm kinh nghiệm: 0
Hoàng Văn Hâu
Hoàng Văn Hâu
Ngày sinh: 20-02-1991
Trình độ: 9/12
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Hữu Khuê
Nguyễn Hữu Khuê
Ngày sinh: 20-07-1994
Trình độ: Cao đẳng fpt nghành công nghệ thông tin
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Ngọc tân
Nguyễn Ngọc tân
Ngày sinh: 20-07-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 07-05-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Văn Cư
Huỳnh Văn Cư
Ngày sinh: 02-05-1990
Trình độ: Phổ thông trung học
Năm kinh nghiệm: 5
Cao Nguyên Cương
Cao Nguyên Cương
Ngày sinh: 09-10-1992
Trình độ: Đại Học chính quy chuyên ngành Xây Dựng Cầu Đường
Năm kinh nghiệm: 2
Lò Hiếu Nghĩa
Lò Hiếu Nghĩa
Ngày sinh: 24-02-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: 17-09-1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn Ngô Huyền Diệu
Nguyễn Ngô Huyền Diệu
Ngày sinh: 18-05-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Ngọc Nghĩa
Trần Ngọc Nghĩa
Ngày sinh: 05-08-1987
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Xuân Hiếu
Nguyễn Xuân Hiếu
Ngày sinh: 26-02-1991
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 0
Tô Thị Ngọc Anh
Tô Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-07-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Trung
Lê Trung
Ngày sinh: 25-11-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Thái Văn Lạc
Thái Văn Lạc
Ngày sinh: 14-04-1992
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 5
Phan Đình Vượng
Phan Đình Vượng
Ngày sinh: 27-09-1981
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Võ Hoàng Hiếu
Nguyễn Võ Hoàng Hiếu
Ngày sinh: 15-02-1991
Trình độ: 11/12
Năm kinh nghiệm: 6
Trần Ngọc Hy
Trần Ngọc Hy
Ngày sinh: 10-04-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Đỗ Hữu Định
Đỗ Hữu Định
Ngày sinh: 13-12-1994
Trình độ: Đại học chính quy
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Trọng Nguyễn
Lê Trọng Nguyễn
Ngày sinh: 18-10-1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 2
Tô Thành Công
Tô Thành Công
Ngày sinh: 26-05-1986
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 9
Trần Ngọc Hy
Trần Ngọc Hy
Ngày sinh: 10-04-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Doãn Tiến Tuấn
Doãn Tiến Tuấn
Ngày sinh: 01-05-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Như Quỳnh
Nguyễn Như Quỳnh
Ngày sinh: 03-02-1995
Trình độ: Trung hoc co so
Năm kinh nghiệm: 1
nguyễn thành đồng
nguyễn thành đồng
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
nguyễn quốc ti
nguyễn quốc ti
Ngày sinh: 19-11-1991
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đặng Minh Hiệp
Đặng Minh Hiệp
Ngày sinh: 01-02-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Minh Cường
Phạm Minh Cường
Ngày sinh: 28-04-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 26-03-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thành Kiên
Võ Thành Kiên
Ngày sinh: 10-08-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Lâm Kim Ngân
Lâm Kim Ngân
Ngày sinh: 29-07-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
lê chí huy
lê chí huy
Ngày sinh: 11-11-1996
Trình độ: trung học phổ thông
Năm kinh nghiệm: 8
Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Ngày sinh: 26-03-1987
Trình độ: Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 6
Phạm Thị Hải Hà
Phạm Thị Hải Hà
Ngày sinh: 05-01-1986
Trình độ: Trung cấp kế toán
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 24-10-1990
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Vi Văn Tình
Vi Văn Tình
Ngày sinh: 06-05-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Thanh Thanh
Phạm Thanh Thanh
Ngày sinh: 24-11-1996
Trình độ: Cấp 3
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Ngọc Duẩn
Lê Ngọc Duẩn
Ngày sinh: 10-09-1996
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 1
Tuvan
Tuvan
Ngày sinh: 09-09-1993
Trình độ: Chạy nhiều xe chủ yếu là chạy taxi
Năm kinh nghiệm: 2
Vy thành thắng
Vy thành thắng
Ngày sinh: 10-05-1990
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mai Trâm
Nguyễn Thị Mai Trâm
Ngày sinh: 21-09-1994
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 2
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: 09-04-1979
Trình độ: E
Năm kinh nghiệm: 18
Đặng Thị Thủy Tiên
Đặng Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 03-05-1998
Trình độ: Trung học
Năm kinh nghiệm: 0
Đào Thị Duyên Thảo
Đào Thị Duyên Thảo
Ngày sinh: 08-04-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: 09-04-1979
Trình độ: Bằng E
Năm kinh nghiệm: 18
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam
Ngày sinh: 17-09-1995
Trình độ: Trung Cấp Cao Đẳng
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyenvanthang
Nguyenvanthang
Ngày sinh: 31-01-1994
Trình độ: Trung học phổ thông
Năm kinh nghiệm: 1
Đặng Thị Ngọc Trâm
Đặng Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 15-06-1993
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê trọng nguyễn
Lê trọng nguyễn
Ngày sinh: 18-10-1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 20-01-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 25-05-1994
Trình độ: Giáo viên mầm non
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Ngày sinh: 25-03-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Ngọc tuấn
Nguyễn Ngọc tuấn
Ngày sinh: 01-11-1990
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm