A Minh
A Minh
Ngày sinh: --29/11/1996
Trình độ: Lao động phổ thông
Năm kinh nghiệm: 0
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: --09/04/1979
Trình độ: Lao động phổ thông
Năm kinh nghiệm: 21
Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu
Ngày sinh: --20/02/1997
Trình độ: Tài xế lái xe
Năm kinh nghiệm: 0
Võ Thái Luận
Võ Thái Luận
Ngày sinh: --19/11/1998
Trình độ: Tài xế lái xe
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Công Định
Lê Công Định
Ngày sinh: --17/08/2000
Trình độ: Tài xế lái xe
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Hữu Thiết
Nguyễn Hữu Thiết
Ngày sinh: --01/01/1995
Trình độ: Tài xế lái xe
Năm kinh nghiệm: 3
A Phương
A Phương
Ngày sinh: --01/01/1993
Trình độ: Tài xế lái xe
Năm kinh nghiệm: 8
Phạm Gia Hoàng Hiếu
Phạm Gia Hoàng Hiếu
Ngày sinh: --16/05/1994
Trình độ: Tốt Nghiệp THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Lê Thái Trung
Lê Thái Trung
Ngày sinh: --21/05/1994
Trình độ: Tốt Nghiệp THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Quang Tưởng
Trần Quang Tưởng
Ngày sinh: --05/05/1992
Trình độ: 8/12
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thanh Linh
Nguyễn Thanh Linh
Ngày sinh: --10/04/2000
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 1
Trần quốc tuấn
Trần quốc tuấn
Ngày sinh: --14/11/1991
Trình độ: Sơ cấp
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn bá lộc
Nguyễn bá lộc
Ngày sinh: --10/11/1998
Trình độ: Thpt
Năm kinh nghiệm: 1
Thái Văn Bình
Thái Văn Bình
Ngày sinh: --05/11/1996
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Văn Cư
Huỳnh Văn Cư
Ngày sinh: --02/05/1990
Trình độ: Phổ thông trung học
Năm kinh nghiệm: 5
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Hoàng Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh: --17/09/1989
Trình độ: B2
Năm kinh nghiệm: 6
Thái Văn Lạc
Thái Văn Lạc
Ngày sinh: --14/04/1992
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Trọng Nguyễn
Lê Trọng Nguyễn
Ngày sinh: --18/10/1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 2
Đặng Mai Long
Đặng Mai Long
Ngày sinh: --09/04/1979
Trình độ: E
Năm kinh nghiệm: 18
Lê trọng nguyễn
Lê trọng nguyễn
Ngày sinh: --18/10/1991
Trình độ: Trung hoc
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm