Lê Hằng Nhật

Địa chỉ: 373 Duy Tân , tp.Kon Tum

Điện thoại: 0964245511

Email: Hangnhatcrystal0491@gmail.com

Ngày sinh: 10-04-1991


Năm kinh nghiệm: 5

Chuyên nghành: Giáo viên - Gia Sư


Ngày cập nhật: 08-06-2017

Lượt xem: 233

Trình Độ:
Đại học
Học Vấn:

- Sư phạm Anh Văn

Công việc mong muốn:

- Gia Sư Anh văn từ lớp 1 - lớp 9

- Giáo viên Anh văn

Kinh nghiệm:

- Đã dạy nhiều trung tâm, nắm bắt giáo trình, kiến thức cơ bản đối với học viên

- Hiện tại đang dạy tại trug tâm Galaxy