Đăng hồ sơ
Nguyễn Như Quỳnh

Ngày sinh: 03-02-1995

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1

lê chí huy

Ngày sinh: 11-11-1996

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 8

Phạm Thị Hải Hà

Ngày sinh: 05-01-1986

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 0

Lê Ngọc Duẩn

Ngày sinh: 10-09-1996

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh: 20-01-1998

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 0

Ngô Anh Quốc

Ngày sinh: 28-09-1992

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn đức phúc

Ngày sinh: 28-08-1998

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 0

Trịnh Đình Trinh

Ngày sinh: 13-04-2000

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1