Đăng hồ sơ
Võ Thành Kiên

Ngày sinh: 10-08-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 3

Bhnướch Đội

Ngày sinh: 08-04-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 8

trương thị năm

Ngày sinh: 11-03-1996

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 3

trương trang

Ngày sinh: 24-03-1996

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 2

trần thanh tuyền

Ngày sinh: 30-12-1996

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 3

Nguyễn Thị Thi

Ngày sinh: 20-08-1996

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 1

Đỗ Công Chánh

Ngày sinh: 20-10-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 2

Bùi Xuân Tân

Ngày sinh: 01-12-1986

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 1

nguyễn thị mai hương

Ngày sinh: 13-03-1990

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 5