Kế Toán Cây Xăng

Ngày đăng: 10-07-2024 462 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

- Cây Xăng Sao Mai - Hoà Bình cần tuyển kế toán cho cây xăng - làm việc tại nhà. 

- Trách nhiệm: cập nhật các báo cáo hằng ngày, hằng tháng, quý cho cây xăng....

 


Yêu cầu:

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Có trách nhiệm trong công việc


Quyền lợi:

- Lương trao đổi

 


Liên hệ:

Cây Xăng Sao Mai - Hoà Bình

Liên hệ: Khanh - 0344405821

 

Tin Liên Quan
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 17-07-202463 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 16-07-2024285 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 15-07-202463 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 05-07-2024210 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 02-07-202486 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 01-07-2024141 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 28-06-202494 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 27-06-2024116 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 24-06-2024136 lượt xem
Kế Toán Nội Bộ
Ngày đăng: 22-06-2024277 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 19-06-2024156 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-06-2024461 lượt xem
Kế Toán Kho
Ngày đăng: 12-06-2024194 lượt xem
Kế Toán Kho
Ngày đăng: 11-06-2024303 lượt xem
Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày đăng: 10-06-2024306 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 10-06-2024134 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 08-06-2024249 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 07-06-2024239 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 06-06-202484 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 04-06-2024121 lượt xem
Kế Toán Kho
Ngày đăng: 31-05-2024243 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 28-05-2024352 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 27-05-2024157 lượt xem
Nhân Viên Thương Mại
Ngày đăng: 24-05-2024196 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 24-05-2024186 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 21-05-2024121 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 20-05-2024152 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 15-05-2024429 lượt xem
Nhân Viên Thương Mại
Ngày đăng: 13-05-2024305 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 10-05-2024251 lượt xem
Kế Toán Hàng Hoá
Ngày đăng: 10-05-2024226 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 07-05-2024212 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 06-05-2024298 lượt xem
Kế Toán Hàng Hoá
Ngày đăng: 02-05-2024285 lượt xem
Nhân Viên Thủ Kho
Ngày đăng: 26-04-2024263 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 23-04-2024236 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 22-04-2024334 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 16-04-2024591 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 12-04-2024283 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 01-04-2024261 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 30-03-2024601 lượt xem
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 30-03-2024518 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 29-03-2024355 lượt xem
Kế Toán Tổng Hợp
Ngày đăng: 19-03-2024489 lượt xem
Nhân Viên Kế Toán
Ngày đăng: 13-03-2024401 lượt xem
Nhân Viên Thủ Kho Công Trình Nam
Ngày đăng: 28-02-2024232 lượt xem
Tìm kế toán
Ngày đăng: 27-02-2024452 lượt xem
Kế Toán Công Trình
Ngày đăng: 21-02-2024399 lượt xem
Tuyển Kế Toán Thuế
Ngày đăng: 19-02-2024311 lượt xem
Tuyển Kế Toán
Ngày đăng: 19-02-2024589 lượt xem
Đăng tin việc làm