Nhân Viên Phục Vụ

Ngày đăng: 01-04-2024 25 lượt xem

Số lượng: 3

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

- Bánh ép Huế - Mô Quán tuyển dụng nhân viên phục vụ

- Thời gian làm việc: 16h - 21h30

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn 


Yêu cầu:

- Hoà đồng, siêng năng.

- Nhanh nhẹn, siêng năng

- Có trách nhiệm, làm lâu dài


Quyền lợi:

- Mức lương: 2tr3 - 3tr/tháng


Liên hệ:

Bánh ép Huế - Mô Quán

Địa chỉ: 191 Hoàng thị loan, Thành phố kontum

Số điện thoại: 0888443243

Tin Liên Quan
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-04-202410 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-04-202414 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-04-202429 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 09-04-202489 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-04-202430 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-04-202471 lượt xem
Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 03-04-202469 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-03-202453 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-03-202471 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-03-2024177 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-03-202440 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 26-03-202489 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-03-202470 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-03-202438 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Nữ
Ngày đăng: 23-03-202487 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-03-2024102 lượt xem
Tuyển Phục Vụ
Ngày đăng: 20-03-202489 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-03-202495 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-03-202477 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-03-202436 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-03-202436 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-03-202440 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-03-202467 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-03-2024119 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 08-03-2024128 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-03-2024150 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-03-202499 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-03-2024121 lượt xem
Tuyển Pha Chế
Ngày đăng: 05-03-2024158 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-03-2024144 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 04-03-2024108 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 02-03-202479 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 02-03-2024119 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 01-03-202497 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-02-2024173 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ & Pha Chế
Ngày đăng: 28-02-202482 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-02-2024159 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-02-2024112 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 26-02-2024133 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-02-202482 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-02-2024155 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-02-202478 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-02-2024147 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 21-02-202494 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-02-2024210 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-01-2024179 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 31-01-2024373 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-01-2024185 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 30-01-2024218 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 29-01-2024175 lượt xem
Đăng tin việc làm