Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Ngày đăng: 18-11-2023 172 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

- Phố coffee cần tuyển nhân viên phục ( nam hoặc nữ ) 

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn


Yêu cầu:

- Chăm chỉ, siêng năng, sạch sẽ và có trách nhiệm


Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận

- Lễ, tết được thưởng

- Hưởng lương tháng 13


Liên hệ:

Phố Coffee

Liên hệ: 0852134852 

Tin Liên Quan
Tuyển Nhân Viên Nữ
Ngày đăng: 30-11-202356 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-11-202331 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-11-202336 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-11-202329 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-11-202391 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-11-202340 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-11-202379 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 27-11-202399 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 23-11-2023194 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-11-2023177 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ Nam
Ngày đăng: 22-11-2023183 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-11-2023138 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-11-2023167 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-11-2023158 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-11-2023145 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-11-2023222 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ Nam
Ngày đăng: 18-11-2023150 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 17-11-2023185 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 16-11-2023184 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-11-2023168 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-11-2023166 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-11-2023221 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-11-2023175 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-11-2023177 lượt xem
Nhân Viên Phụ Quán
Ngày đăng: 11-11-2023187 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-11-2023228 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-11-2023165 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 08-11-2023274 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Bếp
Ngày đăng: 07-11-2023232 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-11-2023141 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-11-2023203 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-11-2023187 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-11-2023181 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-11-2023234 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-11-2023264 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 03-11-2023240 lượt xem
Nhân Viên Part-Time
Ngày đăng: 02-11-2023282 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-11-2023203 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-10-2023190 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-10-2023275 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-10-2023232 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-10-2023259 lượt xem
Tuyển Designer & Content Marketing
Ngày đăng: 27-10-2023293 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-10-2023221 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ & Pha Chế
Ngày đăng: 26-10-2023270 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 26-10-2023267 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-10-2023186 lượt xem
Tuyển Nhân Viên
Ngày đăng: 23-10-2023226 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-10-2023231 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Viên
Ngày đăng: 21-10-2023327 lượt xem
Đăng tin việc làm