Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Coffee Berry
Ngày đăng: 13-08-2019 155 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

- Làm việc theo ca: 6h - 11h30ph


Yêu cầu:

- Độ tuổi: Từ 18 - 24 tuổi

- Làm việc có trách nhiệm, vui vẻ hoà đồng

- Có ngoại hình là một lợi thế


Quyền lợi:

- Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ


Liên hệ:

Coffee Berry

Địa chỉ:  127 Đoàn Thị Điểm, TP. Kon Tum

Liên hệ: 0906447071 (Mr.Phong)

Tin Liên Quan
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-08-201992 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-08-2019143 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-08-2019118 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-08-2019117 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-08-2019335 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-08-2019233 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-08-2019159 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-08-2019219 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 14-08-2019167 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-08-2019163 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-08-2019180 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-08-2019127 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-08-2019177 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-08-2019204 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-08-2019182 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-07-2019255 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-07-2019228 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-07-2019240 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-07-2019192 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-07-2019158 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 22-07-2019109 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-07-2019298 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-07-2019189 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Tạp Vụ
Ngày đăng: 19-07-2019189 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-07-2019175 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-07-2019275 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-07-2019279 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-07-2019195 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-07-2019170 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-07-2019233 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-07-2019172 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-07-2019241 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-07-2019239 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-07-2019207 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-07-2019175 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-07-2019304 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-06-2019384 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-06-2019343 lượt xem
Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 12-06-2019266 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-06-2019489 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-06-2019264 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-06-2019286 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-05-2019272 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Làm Ca Đêm
Ngày đăng: 31-05-2019516 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-05-2019315 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-05-2019207 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-05-2019249 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-05-2019281 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-05-2019207 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-05-2019266 lượt xem